Loading...

Фестивал “Рила ни гледа”

X ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

„Рила ни гледа”

                               08-09 Юни 2019 г.                                                                 07 – 11 Юни 2019 г.

                  Национален фестивал                                                          Международен фестивал

Мото:

„Съхраняване и популяризиране на автентичния български фолклор и стимулиране на неговото развитие в наши дни”

Организатор на фестивала:

Община Дупница

Фестивалът се провежда под патронажа на

Кмета на Община Дупница инж. Методи Чимев

 Цели на фестивала:

Да възроди интереса към българския фолклор

Съхраняване и популяризиране на автентичния български фолклор и стимулиране на неговото развитие в днешни дни

Подпомагане на творческите контакти и обогатяване репертоара на фолклорните групи

 Регламент:

Фестивалът има конкурсен характер.

Право на участие имат: Самодейни състави и възпитаниците на училища по изкуствата.

   – танцови състави, ансамбли и танцови групи, изучаващи народни хора;

   – вокални групи, състави и солисти, изпълняващи български народни песни;

   – Българите в чужбина;

   – Чуждестранни колективи.

Участниците трябва да са с удобни за танцуване обувки (желателно е да са с фолклорни костюми).

Музикален съпровод – CD и жива музика.

Представянето на всяка група е с времетраене не повече от 15 минути;

   –  за танцовите състави и ансамблите се изискват 2 танца;

   –  за групите, изучаващи народни хора се изискват 2 хора;

   – за чуждестранните колективи – 2 танца (български и техни национални);

   – за вокалните групи и солистите се изискват  2 песни – бърза и бавна.

Правата върху направените по време на фестивала аудио и видео записи са на организаторите.

Критерии за участие:

1. Автентичност, стил и характер на хората и песните.

2. Артистичност, емоционалност и атрактивност при изпълнението.

Форма на фестивала:

1. Фестивалът има конкурсен характер.

2. Участниците се оценяват от компетентно жури, съгласно критериите в устава.

Класирането не подлежи на обжалване!

ЩЕ СЕ ДИСКВАЛИФИЦИРАТ КОЛЕКТИВИ, КОИТО НЕ СПАЗВАТ РЕГЛАМЕНТА, РЕДА НА ЯВЯВАНЕ И ДЕМОНСТРИРАТ БЛИЗКИ КОНТАКТИ С ЖУРИТО! 

Награден фонд:

1. GRAND PRIX – наградата на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев

2. За танцови състави и ансамбли в две категории – самодейци или от училища по изкуствата, в четири възрастови групи (I ВГ – до 10 г. ; II ВГ – от 10 г. до 14 г. ; III ВГ – 14 г. – 18 г. ; IV ВГ – над 18 г.)

 • 1-во място – купа и диплом
 • 2-ро място – купа и диплом
 • 3-то място – купа и диплом

3. За групи, изучаващи български народни хора, в две категории – Български групи и Българите в чужбина. В трите направления – Най-оригинално автентично хоро ; Най-добра обработка на фолклорно хоро ; Танц.

 • 1-во място – купа и диплом
 • 2-ро място – купа и диплом
 • 3-то място – купа и диплом

4. За чуждестранните групи в две категории – български народни танци и национални танци.

 • 1-во място – купа и диплом
 • 2-ро място – купа и диплом
 • 3-то място – купа и диплом

5. За вокални групи в две категории – самодейци или от училища по изкуствата, в три възрастови групи (I ВГ – до 10 г. ; II ВГ – от 10 г. до 14 г. ; III ВГ – от 14 до 18 г. ; IV ВГ – над 18 г.)

 • 1-во място – купа и диплом
 • 2-ро място – купа и диплом
 • 3-то място – купа и диплом

6. За солисти в две категории – самодейци или от училища по изкуствата, в четири възрастови групи     (I ВГ – до 10 г. ; II ВГ – от 10 г. до 14 г. ; III ВГ – от 14 до 18 г. ; IV ВГ – над 18 г.)

 • 1-во място – купа и диплом
 • 2-ро място – купа и диплом
 • 3-то място – купа и диплом

7. Награда на „Рила спорт” – купа и диплом

8. Награда на медийните партньори – купа и диплом

9. Най-многобройна група – купа и диплом

10. Най-атрактивна група – купа и диплом

11. Най-възрастен участник – купа и диплом

12. Най-малък участник – купа и диплом

Грамота за участие и подаръци за всички колективи.

Общи условия:

Организаторите на фестивала си запазват правото да записват, видеофилмират, издават снимкови албуми или други печатни материали и да ги разпространяват с некомерсиална цел

1. Ръководителите на колективите носят отговорност за евентуални злополуки и контузии на изпълнителите.

2. Разходите по пребиваването на колективите – пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

3. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите изпълнители по време на фестивала.

4. Участниците носят отговорност за своите костюми, реквизит и лични вещи.

5. Музикалните носители са CD и жива музика.

6. Настаняването в хотелската база става само с предварителна заявка.

7. Автобусите, пътуващи за фестивала трябва да отговарят на Наредба №2 от 24.04.1997 г., Заповед РД-09-387/24.04.1997 г., сертификат на транспортната фирма.

8. Разходите за наградния фонд, техническото, сценично и медицинско обезпечаване се поемат от организаторите.

9. Организаторите предвиждат мероприятия за запознаване с красивата природа на Рила планина.

10. Чрез полагане на своя подпис върху заявката за участие, ръководителите на всички фолклорни групи приемат условията за участие във фестивала.

Такса за участие:

За танцовите групи: таксата участие е в размер на 8 лв. за всеки член на групата, преведени по банков път. От нея са освободени само двама души – ръководителят и шофьорът.

За вокалните групи: таксата участие е в размер на 50 лв.

За соловите изпълнения: таксата участие е в размер на 10лв.

Банкова сметка:

IBAN: BG69RZBB91551010280699

BIC: RZBBBGSF

Булстат: 205546650

Заявка за участие:

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ РЕДА НА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ!

1. Заявки за участие се приемат до 01.06.2019 г.

2. Конкурсната програма ще бъде разделена в два блока:

Голяма сцена

– сутрешен блок (танцови състави и ансамбли, в двете категории (самодейци и училища по изкуствата) и четирите възрастови групи – до 10 г. ; 10 г. – 14 г. ; 14 г. – 18 г. и над 18 г.);

Малка сцена

– сутрешен блок (вокални групи и солисти, в двете категории (самодейци и училища по изкуствата) и трите възрастови групи – до 10 г. ; 10 г. – 14 г. и 14 г. – 18 г.);

Голяма сцена

– следобеден блок (групи, изучаващи български народни хора в двете категории – Български групи и Българи в чужбина; в трите направления – автентично хоро, обработка и танц.

– Чуждестранните групи в две категории – български народни танци и национални танци.

Малка сцена

– следобеден блок (вокални групи и солисти в четвърта възрастова група – над 18 г.).

3. Всички ръководители задължително трябва да се регистрират 1 час преди започването на сутрешния или следобедния конкурсен блок, в зависимост от възрастовата група на участниците.

4. След получаването на заявките, организаторите се задължават да изпратят банкова сметка, по която да бъде извършен превода на таксите участие. Сканирано копие от платежното нареждане се изпраща на електронния адрес на фестивала (rila_ni_gleda@mail.bg).

5. На 09.06.2019 г. в организирания поход до Седемте Рилски езера. Наградените колективи ще имат възможността БЕЗПЛАТНО да ползват карти за пътуване с лифта от х. ”Пионерска” до х. ”Седемте Рилски езера”, а останалите колективи ще имат 50 % намаление от стойността на услугата. Всички групи задължително, предоставят списък с трите имена и рождена дата на участниците в похода. При непредставяне на списъка, съответната група няма да може да се възползва от подсигурените преференциални условия, осигурени от спонсора „Рила спорт”.

При неявяване, сумата от такса участие не се възстановява!

Copyright © 2024 Web & SEO by W-SEO.com | . All rights reserved.