Loading...

ПРОГРАМА

Програмата на Телевизия Родина

„Песента на деня” е „Песен за Ильо” – АНП „Огражденски гласове”, с. Лебница

00:00 Народна музика
02:00 Телевизия „Родина” представя - концерт на Народно читалище „Просвета – 1903”, гр. Бобов дол и Фолклорен спектакъл на Ансамбъл за български фолклор „Мла-дост” от Холандия
04:30 Народна музика
06:05 Телевизия „Родина” представя – „Джино, Джино не пий вино - мъжка фолк-лорна група „Перун” от гр. Разлог
07:00 Народна музика
09:00 „Изворче” - детско предаване
11:00 Предаване за стари градски песни
12:05 Народна музика
12:35 Телевизия „Родина” представя – „Серенада с оркестър „Петрич”
13:35 Народна музика
14:00 Телевизия „Родина” представя – „На гости с песен в гр. Куманово, Р Македония
16:35 Народна музика
17:00 „Фолклорна трапеза” - музикално фолклорно предаване
18:05 Телевизия „Родина” представя – „Джино, Джино не пий вино - мъжка фолк-лорна група „Перун” от гр. Разлог
19:00 Стари градски песни
19:30 Поздравителен концерт
23:00 Народна музика за Вашето настроение
„Песента на деня” е „Песен за Ильо” – АНП „Огражденски гласове”, с. Лебница

00:00 Народна музика
02:00 Телевизия „Родина” представя - концерт на Народно читалище „Просвета – 1903”, гр. Бобов дол и Фолклорен спектакъл на Ансамбъл за български фолклор „Мла-дост” от Холандия
04:30 Народна музика
06:05 Телевизия „Родина” представя – „Джино, Джино не пий вино - мъжка фолк-лорна група „Перун” от гр. Разлог
07:00 Народна музика
09:00 „Изворче” - детско предаване
11:00 Предаване за стари градски песни
12:05 Народна музика
12:35 Телевизия „Родина” представя – „Серенада с оркестър „Петрич”
13:35 Народна музика
14:00 Телевизия „Родина” представя – „На гости с песен в гр. Куманово, Р Македония
16:35 Народна музика
17:00 „Фолклорна трапеза” - музикално фолклорно предаване
18:05 Телевизия „Родина” представя – „Джино, Джино не пий вино - мъжка фолк-лорна група „Перун” от гр. Разлог
19:00 Стари градски песни
19:30 Поздравителен концерт
23:00 Народна музика за Вашето настроение
„Песента на деня” е „Песен за Ильо” – АНП „Огражденски гласове”, с. Лебница

00:00 Народна музика
02:00 Телевизия „Родина” представя - концерт на Народно читалище „Просвета – 1903”, гр. Бобов дол и Фолклорен спектакъл на Ансамбъл за български фолклор „Мла-дост” от Холандия
04:30 Народна музика
06:05 Телевизия „Родина” представя – „Джино, Джино не пий вино - мъжка фолк-лорна група „Перун” от гр. Разлог
07:00 Народна музика
09:00 „Изворче” - детско предаване
11:00 Предаване за стари градски песни
12:05 Народна музика
12:35 Телевизия „Родина” представя – „Серенада с оркестър „Петрич”
13:35 Народна музика
14:00 Телевизия „Родина” представя – „На гости с песен в гр. Куманово, Р Македония
16:35 Народна музика
17:00 „Фолклорна трапеза” - музикално фолклорно предаване
18:05 Телевизия „Родина” представя – „Джино, Джино не пий вино - мъжка фолк-лорна група „Перун” от гр. Разлог
19:00 Стари градски песни
19:30 Поздравителен концерт
23:00 Народна музика за Вашето настроение
„Песента на деня” е „Песен за Ильо” – АНП „Огражденски гласове”, с. Лебница

00:00 Народна музика
02:00 Телевизия „Родина” представя - концерт на Народно читалище „Просвета – 1903”, гр. Бобов дол и Фолклорен спектакъл на Ансамбъл за български фолклор „Мла-дост” от Холандия
04:30 Народна музика
06:05 Телевизия „Родина” представя – „Джино, Джино не пий вино - мъжка фолк-лорна група „Перун” от гр. Разлог
07:00 Народна музика
09:00 „Изворче” - детско предаване
11:00 Предаване за стари градски песни
12:05 Народна музика
12:35 Телевизия „Родина” представя – „Серенада с оркестър „Петрич”
13:35 Народна музика
14:00 Телевизия „Родина” представя – „На гости с песен в гр. Куманово, Р Македония
16:35 Народна музика
17:00 „Фолклорна трапеза” - музикално фолклорно предаване
18:05 Телевизия „Родина” представя – „Джино, Джино не пий вино - мъжка фолк-лорна група „Перун” от гр. Разлог
19:00 Стари градски песни
19:30 Поздравителен концерт
23:00 Народна музика за Вашето настроение
„Песента на деня” е „Песен за Ильо” – АНП „Огражденски гласове”, с. Лебница

00:00 Народна музика
02:00 Телевизия „Родина” представя - концерт на Народно читалище „Просвета – 1903”, гр. Бобов дол и Фолклорен спектакъл на Ансамбъл за български фолклор „Мла-дост” от Холандия
04:30 Народна музика
06:05 Телевизия „Родина” представя – „Джино, Джино не пий вино - мъжка фолк-лорна група „Перун” от гр. Разлог
07:00 Народна музика
09:00 „Изворче” - детско предаване
11:00 Предаване за стари градски песни
12:05 Народна музика
12:35 Телевизия „Родина” представя – „Серенада с оркестър „Петрич”
13:35 Народна музика
14:00 Телевизия „Родина” представя – „На гости с песен в гр. Куманово, Р Македония
16:35 Народна музика
17:00 „Фолклорна трапеза” - музикално фолклорно предаване
18:05 Телевизия „Родина” представя – „Джино, Джино не пий вино - мъжка фолк-лорна група „Перун” от гр. Разлог
19:00 Стари градски песни
19:30 Поздравителен концерт
23:00 Народна музика за Вашето настроение
„Песента на деня” е „Песен за Ильо” – АНП „Огражденски гласове”, с. Лебница

00:00 Народна музика
02:00 Телевизия „Родина” представя - концерт на Народно читалище „Просвета – 1903”, гр. Бобов дол и Фолклорен спектакъл на Ансамбъл за български фолклор „Мла-дост” от Холандия
04:30 Народна музика
06:05 Телевизия „Родина” представя – „Джино, Джино не пий вино - мъжка фолк-лорна група „Перун” от гр. Разлог
07:00 Народна музика
09:00 „Изворче” - детско предаване
11:00 Предаване за стари градски песни
12:05 Народна музика
12:35 Телевизия „Родина” представя – „Серенада с оркестър „Петрич”
13:35 Народна музика
14:00 Телевизия „Родина” представя – „На гости с песен в гр. Куманово, Р Македония
16:35 Народна музика
17:00 „Фолклорна трапеза” - музикално фолклорно предаване
18:05 Телевизия „Родина” представя – „Джино, Джино не пий вино - мъжка фолк-лорна група „Перун” от гр. Разлог
19:00 Стари градски песни
19:30 Поздравителен концерт
23:00 Народна музика за Вашето настроение
„Песента на деня” е „Песен за Ильо” – АНП „Огражденски гласове”, с. Лебница

00:00 Народна музика
02:00 Телевизия „Родина” представя - концерт на Народно читалище „Просвета – 1903”, гр. Бобов дол и Фолклорен спектакъл на Ансамбъл за български фолклор „Мла-дост” от Холандия
04:30 Народна музика
06:05 Телевизия „Родина” представя – „Джино, Джино не пий вино - мъжка фолк-лорна група „Перун” от гр. Разлог
07:00 Народна музика
09:00 „Изворче” - детско предаване
11:00 Предаване за стари градски песни
12:05 Народна музика
12:35 Телевизия „Родина” представя – „Серенада с оркестър „Петрич”
13:35 Народна музика
14:00 Телевизия „Родина” представя – „На гости с песен в гр. Куманово, Р Македония
16:35 Народна музика
17:00 „Фолклорна трапеза” - музикално фолклорно предаване
18:05 Телевизия „Родина” представя – „Джино, Джино не пий вино - мъжка фолк-лорна група „Перун” от гр. Разлог
19:00 Стари градски песни
19:30 Поздравителен концерт
23:00 Народна музика за Вашето настроение
Copyright © 2020 Web & SEO by W-SEO.com | . All rights reserved.