Loading...

ПРОГРАМА

Понеделник

Програма на ТВ „Родина“
за 28.11.2022 г.

Песен на деня
ПРЕМИЕРА
„Разболело се мамино Ленче“
ЖФГ „Чинари“

00:05 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

02: „15 години с песните на Роза Ангелова и Димитър Чалъков

04:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

05:00 „Думи по пътя“ – филм за Борис Сандански

06:00 МФГ „Десилица“ – избрани песни

07:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

09:00 Детско фолклорно предаване

10:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

11:00 Предаване за стари и новосъздадени градски песни

12:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

12:30 Фолклорна група от с. Дебрен – избрани песни

13:20 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

14:00 Фолклорен фестивал „Струма пее“ 2011 – двадесета част

15:00 Фолклорен конкурс „Оро се вие, цървули се кинат“, с. Първомай 2021 г. – пета част

16:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

17:00 „10 години ТС „Рилска самодива“ - филм

18:00 МФГ „Десилица“ – избрани песни

19:00 Предаване за стари и новосъздадени градски песни

19:40 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

20:30 „От Добруджа до Пирина“ – филм за проф. Любомир Пенев

21:10 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

Вторник

Програма на ТВ „Родина“
за 29.11.2022 г.

Песен на деня
ПРЕМИЕРА
„Ожения Яна“
ЖФГ „Чинари“

00:05 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

02:00 Фолклорен фестивал „Струма пее“ 2011 – двадесета част

03:00 Фолклорен конкурс „Оро се вие, цървули се кинат“, с. Първомай 2021 г. – пета част

04:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

05:00 „От Добруджа до Пирина“ – филм за проф. Любомир Пенев

06:00 „Рипни Калинке“
Мария и Ангелина Кръстеви

07:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

09:00 Детско фолклорно предаване

10:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

11:00 Предаване за стари и новосъздадени градски песни

12:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

12:30 „С песните на Малешевци“
АНТП „Малешевци“ към НЧ „Братя Миладинови 1936“, с. Микрево

13:40 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

14:00 Фолклорен фестивал „Струма пее“ 2011 – двадесет и първа част

15:00 Фолклорен конкурс „Оро се вие, цървули се кинат“,
с. Първомай 2021 г. – шеста част

16:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

17:00 „От Добруджа до Пирина“ – филм за проф. Любомир Пенев

18:00 „Рипни Калинке“
Мария и Ангелина Кръстеви

19:00 Предаване за стари и новосъздадени градски песни

19:40 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

Сряда

Програма на ТВ „Родина“
за 30.11.2022 г.

Песен на деня
ПРЕМИЕРА
„Ерменлио, делио“
ЖФГ „Чинари“

00:05 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

02:00 Фолклорен фестивал „Струма пее“ 2011 – двадесет и първа част

03:00 Фолклорен конкурс „Оро се вие, цървули се кинат“, с. Първомай 2021 г. – шеста част

04:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

05:00 „От Добруджа до Пирина“ – филм за проф. Любомир Пенев

06:00 Женска група за народни и стари градски песни
„Якорудски малета“ към НЧ „Светлина 1907“,
гр. Якоруда

07:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

09:00 Детско фолклорно предаване

10:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

11:00 Предаване за стари и новосъздадени градски песни

12:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

12:30 „На хорото с оркестър „Средец“ с ръководител Йордан Илиев - Писеца

13:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

14:00 Фолклорен фестивал „Струма пее“ 2011 – двадесет и втора част

15:00 Фолклорен конкурс „Оро се вие, цървули се кинат“, с. Първомай 2021 г. – седма част

16:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

17:00 ТВ Шампионат – ноември 2022 г.
Фолклорно предаване

18:00 Женска група за народни и стари градски песни
„Якорудски малета“ към НЧ „Светлина 1907“,
гр. Якоруда

19:00 Предаване за стари и новосъздадени градски песни

19:40 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

Четвъртък

Програма на ТВ „Родина“
за 01.12.2022 г.

Песен на деня
„Песен за Телевизия „Родина“
Хор към НХГ „СВ.СВ. Кирил и Методий“
/Бивша солунска/

00:05 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

02:00 Фолклорен фестивал „Струма пее“ 2011 – двадесет и втора част

03:00 Фолклорен конкурс „Оро се вие, цървули се кинат“, с. Първомай 2021 г. – седма част

04:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

05:00 ТВ Шампионат – ноември 2022 г.
Фолклорно предаване

06:00 Димитър Коларов – избрани песни

07:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

09:00 Детско фолклорно предаване

10:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

11:00 Предаване за стари и новосъздадени градски песни

12:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

12:30 „Дявол моме“
АНП „Китка шарена“ към НЧ „Просвета 1935“,
с. Катунци – трета видеоалбум

13:30 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

14:00 5 години Телевизия „Родина“
Юбилеен концерт

15:00 Фолклорен фестивал „Витоша“ 2019
Първи ден – първа част

16:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

17:00 Фолклорен фестивал „Витоша“ 2019
Първи ден – първа част

18:00 Димитър Коларов – избрани песни

19:00 Предаване за стари и новосъздадени градски песни

19:40 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

20:30 10 години Телевизия „Родина“
Юбилеен концерт

22:20 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

Петък

Програма на ТВ „Родина“
за 25.11.2022 г.

Песен на деня
ПРЕМИЕРА
„Моме, Невено“
ЖФГ „Чинари“

00:05 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

02:00 Фолклорен фестивал „Струма пее“ 2011 – осемнадесета част

03:00 Фолклорен конкурс „Оро се вие, цървули се кинат“, с. Първомай 2021 г. – трета част

04:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

05:00 „Световно фолклорно изкуство“
Фолклорно предаване

06:00 Златна колекция „Автентичен фолклор от Разлога“, с. Бачево – четвърта част

07:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

09:00 Детско фолклорно предаване

10:00 Избрани моменти в снимки от различни фестивали

11:00 Предаване за стари и новосъздадени градски песни

12:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

12:30 „На Брезница с любов“
ЖФГ „Чинари“, с. Горна Брезница

13:30 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

14:00 Фолклорен фестивал „Струма пее“ 2011 – деветнадесета част

15:00 Фолклорен конкурс „Оро се вие, цървули се кинат“, с. Първомай 2021 г. – четвърта част

16:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

17:00 „Фолклорна трапеза“
Фолклорно предаване

18:00 Златна колекция „Автентичен фолклор от Разлога“, с. Бачево – четвърта част

19:00 Предаване за стари и новосъздадени градски песни

20:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

20:30 Паметен концерт-спектакъл „Спомен за Влади...“
В памет на Владислав Вълчев

22:15 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

Събота

Програма на ТВ „Родина“
за 26.11.2022 г.

Песен на деня
ПРЕМИЕРА
„Слънце се слега да зайде“
ЖФГ „Чинари“

00:05 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

02:00 Фолклорен фестивал „Струма пее“ 2011 – деветнадесета част

03:00 Фолклорен конкурс „Оро се вие, цървули се кинат“, с. Първомай 2021 г. – четвърта част

04:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

05:00 „Фолклорна трапеза“
Фолклорно предаване

06:00 „Мария“
Георги Илиевски – избрани песни

07:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

09:00 Детско фолклорно предаване

10:00 Избрани моменти в снимки от различни фестивали

11:00 Предаване за стари и новосъздадени градски песни

12:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

12:30 „Дявол моме“
АНП „Китка шарена“ към
НЧ „Просвета 1935“, с. Катунци – трета видеоалбум

13:30 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

14:00 „Искри от огнището на родолюбието“
155 години НЧ „Никола Вапцаров 1866“, Благоевград

16:30 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

17:00 „Община Струмяни малка, непозната , но с възможности“ - Филм за община Струмяни

18:00 „Мария“
Георги Илиевски – избрани песни

19:00 Предаване за стари и новосъздадени градски песни

20:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

Неделя

Програма на ТВ „Родина“
за 27.11.2022 г.

Песен на деня
ПРЕМИЕРА
„На Брезница с любов“
ЖФГ „Чинари“

00:05 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

02:00 „Искри от огнището на родолюбието“
155 години НЧ „Никола Вапцаров 1866“, Благоевград

04:30 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

05:00 „Община Струмяни малка, непозната , но с възможности“ - Филм за община Струмяни

06:00 „Петлите пеят“
МФГ „Изворите“

07:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

09:00 Детско фолклорно предаване

10:00 Словесен хумор – Адриана Славкова от с. Крайници

11:00 Предаване за стари и новосъздадени градски песни

12:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

12:30 „Когато има минало, има и бъдеще“ – 45 години ЖФГ към НЧ „Пробуда 1916“, с. Мало село

13:30 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

14:00 „15 години с песните на Роза Ангелова и Димитър Чалъков

16:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

17:00 „Думи по пътя“ – филм за Борис Сандански

18:00 „Петлите пеят“
МФГ „Изворите“

19:00 Предаване за стари и новосъздадени градски песни

20:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

20:30 „Песни за моя роден край“ – втора част
Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

22:00 Избрани песни от фонда на ТВ „Родина“

Copyright © 2022 Web & SEO by W-SEO.com | . All rights reserved.